Contact us

Contact us

 

School of International Studies, Zhejiang University

Address: No. 866, Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China

Postal Code: 310058

Telephone: +86-571-8820-6044

+86-571-8820-6255

Fax: +86-571-8820-6179

Email: wangjiayue@zju.edu.cn

Website: www.sis.zju.edu.cn

WeChat Platform: ZJU-SIS

WeChat Platform for Students: zjusissu

 


Contact Us

Address:No. 866, Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China

Postal Code:310058

Telephone:+86-571-8820-6044 +8

E-mail:wangjiayue@zju.edu.cn

ZJU-SISZJU-SIS Students