Department of Linguistics and Translation

Department of Linguistics and Translation

Department of Linguistics and Translation

DirectorJIANG Jingyang

Deputy DirectorLU Qiaodan HU Jie

BAO Hong

BAO Yumiao

CHEN Lingli

CHEN Wei

DING Zhanping

DONG Yanping

FANG Fumin

FENG   Quangong

FU Ying

GAO Rui

GUO Guoliang

HONG Gang

SONG Yunzhou

HU Jie

Huang Xiaoyang

JIANG Jingyang

JIAO Huahong

JIN Ming

JIN Zhefan

JING Minyan

LI Hang

LIANG Bin

LIANG Junying

LIN Xiao

LIU Haitao

LIU Sen

LIU Ying

ZHOU Songbo

LU Ziming

Matthew REEVE

MA Hong

MA Qun

MIN Shangchao

PAN Xunyi

SHAO Bin

SHI Xiaowei

SHI Zhanhong

SONG Chenchen

SUN Peijian

Timothy Osborne

Teng Lin

WANG Haiyan

WANG   Jie

WANG   Xiaolu

WANG Yuanchun

WANG Yunqi

WANG Zhiguang

WENREN Xing

WU Xiaolan

WANG Haihong

WU Yicheng

XIONG Haihong

XU Huifang

XU Ming

XU Xueying

XU Zhiyuan

XU Jun

XUE Liya

    YANG Min

YU Jianqing

YUAN Jing

YUE Ming

ZHU Xiaoyu

ZHANG Lu

ZHANG Yun

ZHANG Xinggang

ZHANG Hongxin

ZHNEG Huiqing

ZHENG Rui

ZHOU Min

ZHOU Songbo

ZHANG HuiyuZHU XiaoyuContact Us

Address:No. 866, Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China

Postal Code:310058

Telephone:+86-571-8820-6044 +8

ZJU-SISZJU-SIS Students