Department of Asian and European Languages

Department of Asian and European Languages

Department of Asian and European Languages

DirectorLI Yuan

Deputy DirectorYUAN Miaoxu


German

SHEN Guoqin

YANG Xihong

LIAN Fei

LI Yuang

LIU Yongqiang

ZHU Gengshen

SHAO Yong

ZHUANG Wei
Russian

CHEN Xinyu

JIANG Lei

WANG Yong

XUE Ranran

YUAN Miaoxu

ZHOU Lu


Spanish

Esther Pascual

LU Yun

WANG Yuqi

YANG Lingling

YANG Xiao

ZUO Ya

SHEN Yang

  RUAN Xiaoyu
Japanese

A Lita

HU Wenhai

LI Wenchao

LI YaxunPAN Xun

Ren Jie

XIE Zhiyu

ZHANG Huifang

ZHANG XiangrongFrench

FAN Yanmei

MO Chunyan

SHI Yeting

YU Mengyang

ZHAO Jia

       ZHANG Fang             ZHAO Lingcen
Contact Us

Address:No. 866, Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China

Postal Code:310058

Telephone:+86-571-8820-6044 +8

E-mail:wangjiayue@zju.edu.cn

ZJU-SISZJU-SIS Students